Leden 2011

SISI - Moderní žena

2. ledna 2011 v 21:41 Knihy
SISI - Moderní žena
Autor: Sigrid-Maria Grossingová
Nakladatelství: Ikar
Originál: Sissi - eine moderne Frau
Počet stran: 200
Rok vydání: 2009
Překlad: Ingeborg Churaňová


OBSAH:

Byla krásná, tajemná a manžel ji po celý život zbožňoval. Alžběta (1837-1898) se už svým postavením rakouské císařovny stala středem pozornosti. Do své doby se však vůbec nehodila, byla ženou zítřka ve světě včerejška. Její skvělé sportovní výkony, diety, liberální politické názory i básnické schopnosti byly prozkoumány a doceněny až o celé generace později. Autorka ve své nové knize přistupuje citlivě a s pochopením k obrazu této tak často zobrazované, nešťastné a přitom výjimečné a zvláštní ženy. Dospívá k odlišným závěrům a vidí císařovnu jinýma očima než její současníci.

Ukázka z dvorního ceremoniálu - Akreditace nového vyslance

2. ledna 2011 v 21:31 Zajímavosti
Příjezd a přípravy

Po příjezdu naváže vyslanec kontakt s ministerstvem zahraničí na dojednání návšťevy u ministra. Tam vyslanec odevzdá jeden opis své pověřovací listiny a poprosí o audienci u císaře. Ministr dojedná prostřednictvím nejvyššího komořího termín, který vyslanci sdělí.

Příjezd k audienci

Císařský komisař (do roku 1856 vrchní ceremoniář, později komoří) přijede s jdním slavnostním a dvěma dvorními kočáry k vyslancově rezidenci. U vstupního schodiště ho očekává vyslanecký tajemník, který ho dovede do přijmacího salónu, kde se mu vyslanec vyjde o několik kroků vsříc. Po pozdravu ho komisař pozva k audienci a doprovodí ho k slavnostnímu kočáru. Vyslanec nastoupí do slavnostního kočáru a usedne ve směru jízdy, komisař usedne proti němu. Vyslancův doprovod, rovněž ohlášený k audienci, jede ve dvorním kočáře napřed, případný další personál jede ve vyslancově kočáře za slavnostním.
   Během jízdy všechny stráže, kolem nichž projíždějí, prokazují vyslanci náležitou čest.
   Dvorní kočár dojeden ke Švýcarské bráně, suita vystoupí a dojde pěšky k vyslaneckému schodišti. Slavnostní kočár vjede až do vnitřního nádvoří, přímo k vyslaneckému schodišti ( v Schönbrunnu k modrému schodišti). Pak vystoupí nejprve císařský komisař, potom vyslanec. Komisař doprovází vyslance, k němuž se připojí suita, a jde po jeho levici, když jej doprovází ke schodišti. Na úpatí schodiště čekají dva vrchní dvorní komisaři, kteří se zařadí za dvorního komisaře a rovněž doprovodí vyslance. Na vrcholku schodiště očekává vyslance vrchní ceremoniář. Ten ho po uvítání dovede dál k nejvyššímu komořímu. Nejvyšší komoří vyslance a jeho doprovod uvítá u vchodu do druhé místnosti (v Schönbrunnu do velkého Růžového pokoje) a vyjde mu o několik kroků vstříc. Po pozdravení uvede nejvyšší komoří vyslance a jeho doprovod ke dveřím Poradního sálu ( v Schönbrunnu do Zrcadlového pokoje). Zatímco se vyslanec zastaví, nejvyšší komoří po otevření jednoho křídla dveří vstoupí do Poradního sálu ( Zrcadlového pokoje ) a ohlásí císaři vyslancův příjezd. Pak se otevřou obě křídůa a vyslanec vstoupí sám.

Audience

Císař očekává vyslance ve stoje. Po vstupu se vyslanec přikrát hluboce ukloní. Následující rozhovor není ceremoniálně předepsán. Po předání pověřovacích listin prosí vyslanec, aby směl představit doprovázející personál vyslanectví. Poté, co k tomu dostane od císaře svolení, kráčí , stále obrácen čelem k císaři, ke dveřím a třikrát z vnitřní strany zaklepe. Pak jsou dveře zvenku otevřeny a personál vstoupí. Dveře se znovu zavřou. Vyslanec představuje jednotlivé osoby. Po představení personálu se vyslanec dvakrát ukloní a odchází se svým doprovodem s pohledem na císaře nyní již zcela otevřenými dveřmi.

Odjezd

Doprovod na zpáteční cestě probíhá v obráceném sledu než příjezd. Císařský komisař doveze vyslance s jeho doprovodem ve slavnostním kočáře a ve dvorních kočárech zase zpátky.
   Audience při odjezdu vyslance probíhá stejně jako ta při příjezdu, jen s tím rozdílem, že vyslanec přijíždí ve vlastním slavnostním kočáře bez dvorského doprovodu.

Oblečení

Slavnostní oděv s řádovou stuhou. Je-li v té době dvorní smutek, smuteční oděv se při této příležitosti odkládá s vyjímkou dvorního smutku a druhé třídy.